Close

Cieľ činnosti

1.Usporadúvanie búrz, zberateľských aktivít, výrobkov detí a pedagógov

2.Organizovanie, propagovanie a rozvoj

-jazykových kurzov a odborných seminárov, školení a prednášok

-kultúrno-spoločenských aktivít, podujatí

-historických podujatí, festivalov, rytierskych turnajov, šermiarskych vystúpení a exhibícii, dobových atrakcií, sprievodov a táborov ako aj stredovekých remeselných trhov a pod.

-turistických akcií, výletov za poznávaním prírodných krás a kultúrnych pamiatok

-pomoci starším, nevládnym ľuďom v spolupráci s deťmi

-slovenských umelcov

-zdravej stravy, výživy a zdravého životného štýlu

-telesného zdravia a športu

-duševného zdravia

-regiónov a mikroregiónov

-tradičných národných jedál

-zážitkovej gastronómie a kurzy varenia

-tradičných remesiel a majstrov ako aj ich výrobných postupov a výrobkov

-voľno časových aktivít detí. Podporovanie a založenie rôznych krúžkov podľa voľby a želania detí a rodičov. Prenájom ihrísk, objektov, miestností a zariadení na výchovno-vzdelávacie aktivity.

3.Ochrana a tvorba krajiny

4.Obnova a tvorba verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón

5.Zvyšovanie povedomia o hodnote vidieckej krajiny a jej propagácia

6.Ochrana a tvorba životného prostredia. Rozvíjanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu a podpora pocitu zodpovednosti za životné prostredie voči budúcim generáciám. Uskutočňovanie akcií, brigád na ochranu životného prostredia: úprava zelene, zber odpadkov, výsadba zelene, akcie na ochranu žiab a iného biotopu.

7.Podpora ekologického spôsobu života

8.Podpora cestovného ruchu, letného cestovného ruchu, zimný cestovného ruchu, Kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu, kultúrneho a mestského cestovného ruchu, kongresového  cestovného ruchu a agroturistiky

9.Podpora kongresového a incentívneho cestovného ruchu

10.Podpora pešej turistiky a cykloturistiky

11.Podpora destinačného manažmentu

12.Podporovanie družobných aktivít detí a pedagógov na poli kultúrnom, športovom, spoločenskom.

13.Získavať prostriedky na zabezpečenie činnosti občianskeho združenia


Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?